Skip to content

Overige projecten

Kunst in de Gemeente is een initiatief van Stichting Kunstweek en organiseert uiteenlopende kunstprojecten voor gemeenten die enerzijds kunstenaars een platform bieden voor hun kunst en anderzijds inwoners van gemeente op een educatieve en participerende wijze met kunst in aanraking brengen.

Kunst oprapen