Skip to content

Meer informatie

De gemeentelijke Kunstprijs (kort: Kunstprijs >naam gemeente<, bijvoorbeeld Kunstprijs Waalwijk) is een prijs die jaarlijks aan een kunstenaar uit de betreffende gemeente wordt toegekend.
Door middel van een verkiezing wordt de kunstenaar bepaald die de Kunstprijs toegekend krijgt.
De verkiezing wordt namens de gemeente georganiseerd door Stichting Kunstweek in samenwerking met De Kunst Collega’s.

De gemeentelijke Kunstprijs en de daaraan verbonden verkiezing hebben tot doel:

  1. beeldende kunst en de sociale aspecten daarvan onder de aandacht te brengen, met name onder de inwoners van de betreffende gemeente,
  2. inwoners van de gemeente te betrekken bij de selectie van de kunstenaar aan wie de Kunstprijs wordt toegekend,
  3. lokale kunstenaars gelegenheid te bieden hun kunst aan een groot publiek te tonen en,
  4. hen de kans te geven de Kunstprijs toegekend te krijgen.

De verkiezing heeft vier verkiezingsrondes.
Aanmeldronde: binnen de gemeente wonende en/of werkende kunstenaars melden zich voor deelname aan de verkiezing aan.
Nominatieronde:  een lokale vakjury selecteert uit de met de aanmeldingen meegestuurde werken, de (maximaal) tien meest gewaardeerde kunstwerken. Dat zijn de werken van de voor de Kunstprijs genomineerde kunstenaars.
Expositieronde: de (maximaal) tien genomineerde werken worden geëxposeerd. Dit kan bijvoorbeeld in het gemeentehuis, de bibliotheek, een buurthuis of een andere goed toegankelijk locatie. Inwoners uit de gemeente kunnen op de tien genomineerde werken stemmen. Alle inwoners van de gemeente worden uitgenodigd om hun mening over de geëxposeerde werken kenbaar te maken en hun voorkeur aan te geven. De drie meest gewaardeerde kunstwerken zijn de werken van de finalisten.
Finaleronde: de jury kiest uit drie meest gewaardeerde kunstwerken het winnende kunstwerk.

De Kunstprijs is een initiatief van Stichting Kunstweek en organiseert uiteenlopende kunst projecten voor gemeenten die enerzijds kunstenaars een platform bieden voor hun kunst en anderzijds inwoners van gemeente op een educatieve en participerende wijze met kunst in aanraking brengen.

Adres


Kunst in de Gemeente
Energieweg 49
4906 CG Oosterhout

Contact


info@kunstindegemeente.nl
www.kunstindegemeente.nl
0162 58 09 09