INFORMATIE VOOR KUNSTENAARS

Wilt u een werk van u, een jaar lang op een prominente plek in de gemeente tentoonstellen?

Hieronder vindt u alle voor u relevante informatie. specifieke informatie over de data en de jury vindt u hier.

Specifieke informatie over de data en de jury

1. ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ in het kort


 1. Op een vaste plek in de gemeente wordt een wisselsokkel geplaatst.
 2. Op de wisselsokkel wordt elk jaar een nieuw driedimensionaal kunstwerk geëxposeerd.
 3. Door de jaarlijkse wisseling van kunstwerken wordt de veelzijdigheid van kunst getoond.
 4. Lokale (of regionaal woonachtige) kunstenaars worden uitgenodigd om een kunstwerk voor plaatsing op de wisselsokkel voor te stellen.
 5. Het kunstwerk wordt gekozen met een verkiezing.
 6. Alle werkzaamheden en de communicatie worden gecoördineerd en uitgevoerd door Stichting Kunstweek, hierna aangeduid als ‘De Organisatie’.

2. Het indienen van kunstwerken of ontwerpen van kunstwerken

 1. Kunstenaars die woonachtig of duurzaam werkzaam zijn in de aan het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ deelnemende gemeenten (hierna aangeduid als ‘u’), worden uitgenodigd om een of maximaal twee van hun kunstwerken (of ontwerpen van kunstwerken) in aanmerking te laten komen voor plaatsing op de wisselsokkel.
 2. Hiervoor moet u foto’s van een of maximaal twee kunstwerken (of ontwerpen van een of maximaal twee werken) indienen.
 3. Het indienen van een of maximaal twee kunstwerken (of ontwerpen van een of maximaal twee werken) is voor u kosteloos.
 4. Van elk werk mag u maximaal twee foto’s insturen. Ingeval u meer dan twee foto’s per werk instuurt, verwijdert De Organisatie zonder overleg met u de ingestuurde foto’s op twee na.
 5. De foto’s (of tekeningen) van de (ontwerpen van werken) die u wilt laten meedingen naar plaatsing, mailt u naar info@kunstindegemeente.nl. Geeft u in het onderwerp van de mail aan, voor welke gemeente u uw (ontwerpen voor) kunstwerken indient?
 6. Bij de foto’s (of tekeningen) die u instuurt, vermeldt u minimaal: (1) of het een bestaand werk is of een ontwerp, (2) de afmetingen van het werk, (3) het materiaal of de materialen waaruit het werk bestaat en (4) de naam van het werk. Indien van toepassing geeft u ook de betekenis van het werk aan.
 7. Het insturen van foto’s kan in de periode die bij de betreffende gemeente is aangegeven. Voor of na deze periode ingestuurde foto’s worden niet bij de selectieproces meegenomen.

3. Eisen waaraan het kunstwerk moet voldoen

 1. Het kunstwerk moet passen op de wisselsokkel. De afmetingen van de wisselsokkel zijn 100 cm (l) x 100 cm (b) x 30 cm (h).
 2. Het kunstwerk moet vandalismebestendig en weerbestendig zijn en mag niet van glas gemaakt zijn, noch van materialen die uitlogen. (Het kunstwerk wordt op een vaste, goed en vrij toegankelijke plek, in de regel in de open lucht, geplaatst.)
 3. Het kunstwerk mag geen scherpe randen of hoeken hebben.
 4. Het kunstwerk mag niet aanstootgevend zijn.
 5. Het kunstwerk moet driedimensionaal zijn en minimaal 1 meter en maximaal 3 meter hoog. De langste breedte van het werk moet minimaal 0,4 meter en maximaal 1,5 meter zijn.
 6. Het kunstwerk mag bewegen, mits hiervoor geen aanvoer van elektriciteit nodig is.
 7. Het gebruik van water aan het oppervlakte van het kunstwerk is niet toegestaan
 8. Het kunstwerk mag geen betekenis of bedoeling hebben waarmee de gemeente zich niet kan verenigen.
 9. Er zijn verder geen beperkingen met betrekking tot de uiting of betekenis van het kunstwerk.
 10. Evenmin zijn er verder beperkingen met betrekking tot de te gebruiken materialen.

4. Overige aandachtspunten

 1. U bent betrokken bij het vervoer en de plaatsing van het kunstwerk van en naar de wisselsokkel.
 2. Houd er rekening mee dat het werk aan de onderkant van het werk solide bevestigd moet kunnen worden op de wisselsokkel. Dat houdt in dat een enkele voet zeer stevig moet zijn of dat er meerdere bevestigingspunten zijn.
 3. Het werk wordt circa 1 jaar op de wisselsokkel geplaatst, bij kortere of langere plaatsing zijn geen kosten aan de kunstenaar verschuldigd.
 4. Het winnende werk moet binnen 1 maand nadat dit bekend is geworden, geplaatst zijn.
 5. Beschadigingen aan het kunstwerk geven de kunstenaar geen recht op enige vergoeding.
 6. Als het kunstwerk gedurende de expositie wordt beschadigd, zal de kunstenaar om niet de beschadiging(en) herstellen.
 7. Een kunstenaar waarvan het werk is gekozen voor plaatsing op de wisselsokkel kan gedurende drie jaar volgend op het jaar waarin het werk is gekozen, niet meedoen met het project.

5. Publiciteit

 1. Als uw werk door de jury wordt geselecteerd voor de tweede verkiezingsronde krijgen u en uw werk publiciteit op de website www.kunstindegemeente.nl.
 2. Kunstwerken die op de wisselsokkel worden geplaatst, kunnen op de website van Stichting Kunstweek worden getoond.
 3. Publiciteit geeft geen recht op enige vergoeding.

6. Eigendom

 1. Het werk is en blijft eigendom van de kunstenaar: het werk is, ook gedurende de tijd dat het werk op de wisselsokkel is geplaatst, van de kunstenaar.
 2. Na de periode dat het werk wordt geëxposeerd, wordt het werk aan de betreffende kunstenaar teruggeven.

7. Selectieprocedure

 1. Het kunstwerk dat in het kader van het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ (circa) een jaar lang op een wisselsokkel wordt geplaatst, wordt met een verkiezing gekozen.
 2. De verkiezing kent drie verkiezingsrondes.
 3. Bij de eerste verkiezingsronde is een jury betrokken, die uit alle ingediende voorstellen, minimaal vijf en maximaal tien voorstellen kiest. Bij de tweede verkiezingsronde worden alle inwoners van de gemeente uitgenodigd om hun mening over die (maximaal) tien ingediende kunstwerken (of ontwerpen van werken) kenbaar te maken en hun voorkeur aan te geven. Bij de derde verkiezingsronde kiest de jury het winnende werk uit de drie werken die de meeste stemmen kregen van de inwoners.
 4. Alle aspecten van de selectieprocedure en met name de verkiezing zijn gedetailleerd vastgelegd in een apart protocol dat u met een e-mail kunt opvragen. U kunt uw e-mail sturen naar info@kunstindegemeente.nl met als onderwerp ‘verkiezingsprotocol ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’.

8. Vergoedingen

 1. De vergoeding voor de kunstenaar van wie het werk wordt gekozen om (circa) een jaar lang op de wisselsokkel geplaatst te worden, bedraagt € 3.000,- (drieduizend euro) (excl. BTW).
 2. In gevallen dat het werk niet in of op een eigen voertuig kan worden vervoerd, is een vergoeding beschikbaar voor het vervoer van het kunstwerk van het atelier naar en van de wisselsokkel.

9. Tot slot

 1. Als u op enige wijze deelneemt aan het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’, stemt u in met alle aspecten van het project, inclusief de wijze waarop het kunstwerk voor ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ wordt gekozen.
 2. Vragen of opmerkingen over het project zijn welkom bij info@kunstindegemeente.nl met als onderwerp ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’.
 3. In de gevallen waarin voorgaande informatie niet voorziet, zal De Organisatie naar eigen goeddunken oordelen en handelen.
 4. Op het project is het Nederlands recht van toepassing.