Dit abstracte beeld kan een extra cachet geven aan het plantsoen, meer betekenis geven, een klein soort landmark.
De vlakken zijn geschikt voor een tekst of een afbeelding, via een lasertechniek uit te voeren.
De grootte van het werk is afhankelijk van afspraken na overleg. Dus het model is op schaal.
Het best was het op een grasmat of een versteende ondergrond te plaatsen op de 3 steunpunten
Een en ander te vervaardigen door een plaatselijke smid, die ook het noodzakelijke fundament bedenkt en vervaardigd.
De wisselsokkel zou niet nodig zijn. Het zou zeer geschikt zijn voor een rotonde
Het beeld kan een extra cachet geven aan het plantsoen, meer betekenis geven, een klein soort landmark
De 3 bevestigingspunten zijn zodanig dat de verankering niet te zien is, dus het beeld staat op zeer 3 smalle punten op de ondergrond.