Het uitgangspunt voor dit ontwerp is stapeling en transformatie.

Dit beeld bestaat uit 6 etages die elk dezelfde geometrische opbouw hebben, maar van verhouding

veranderen. Elke etage bestaat uit drie gelijke plaat-ribben die haaks op elkaar staan. Door

hun contour en positie t.o.v. elkaar vormen zij een ruimtelijk gesloten  guur. De etages zijn

‘opgestapeld’. Elke losse vorm grijpt in op de volgende waardoor een beweging ontstaat die

steeds lichter wordt. Doordat de verhouding in materiaal en uitsparing verandert komt er steeds

meer licht en minder materiaal in de vorm. De transparantie rijkt naar boven, de massa wijst naar

beneden.