Zwanen zijn trouw aan elkaar een leven lang
Ze voeden samen hun kinderen op
Als de een gedood wordt sterft de ander van verdriet
Ze beschermen hun gezin, maar zijn verder vredige dieren
Ze zijn sierlijk, iedereen wordt blij als je ze ziet zwemmen
Ze eten een visje, grasje en leven niet in grote groepen,
Ze zijn voor ons mensen geen productieve wezens
Maar ze geven ons wel het goede voorbeeld