Skip to content

Kunst in de gemeente

Vlaardingen

Hier vindt u meer informatie over het project ‘Kunst in de gemeente Vlaardingen’

Winnaar 2020

Winnaar in de gemeente Vlaardingen

Na ´De kunst in de gemeenteverkiezing´ die liep van 1 januari t/m 29 februari 2020 en de finale waarin de vakjury haar oordeel gaf, is de winnaar bekend. Het winnende kunstwerk is Passenger van Frans de Winter.

 

Passenger
Frans de Winter
www.fransdewinter.com
Afmeting: 185 x 70 x 70 cm.

Het winnend beeld wordt een voorbijlopende mens, vandaar de naam Passenger. Al hoewel het beeld vanwege de stalen huid een “pantser-achtig” voorkomen heeft blijft de vorm wel overduidelijk menselijk. Doordat het menselijke figuur op ware grote ofwel op menselijk formaat is, zal de voorbijganger of de passant zich vereenzelvigen met het beeld.

´Mijn ervaring met staande “mens beelden” die ik eerder heb gemaakt is dat de beschouwer het idee heeft dat er nog iemand in de ruimte of in de omgeving staat. Een ieder van ons kent wel het moment van het passeren van een voorbijganger op een stille plek. Er is een moment dat je elkaar aankijkt en misschien even groet. Een seconde later is het moment geschiedenis geworden.

Hetgeen ik wil bewerkstelligen met dit beeld is dat de beschouwer of de passant zichzelf in ieder geval staande houdt of de gedachte heeft iemand op deze bewuste plek te zien zodat men ook uitgenodigd wordt stil te staan bij de locatie.´ aldus kunstenaar Frans de Winter.

Hoewel de metaallegering CorTen staal samengesteld is om de elementen te kunnen doorstaan heeft het de kleur van roest; hetgeen verwijst naar vergankelijkheid en het feit dat alles zodoende steeds verandert. Zo ook de manier van leven in deze omgeving verandert is. Een vermenselijking van het voorbijgaan.

Kunst in de gemeente

vlaardingen

Een kunstwerk, gemaakt (of ontworpen) door een in de regio wonende (of duurzaam werkende) kunstenaar voor de openbare ruimte van Vlaardingen

Het project

Kunst in de gemeente is een project waarbij kunstenaars uit de gemeente Vlaardingen kans maken om hun werk geplaatst te krijgen op een mooie plaats in de openbare ruimte. Kunstenaars die in aanmerking hiervoor willen komen, kunnen hun werk indienen in de periode van 1 oktober t/m 15 december 2019.

De verkiezing

Na een eerste beoordeling door de jury worden de beste ontwerpen in een verkiezing voorgelegd aan de inwoners van de gemeente. Via stemmen bepalen zij hun favoriet. De verkiezing vindt plaats van 1 januari t/m 29 februari 2020.

De winnaar

Het winnend kunstwerk 2020 is Passenger van Frans de Winter .

Voor kunstenaars

Dien een of twee (ontwerpen voor) kunstwerken in en maak kans op plaatsing van uw kunstwerk en een vergoeding van € 3.000,-.

Wie kunnen werken voordragen?

Kunstenaars uit het postcodegebied 3130 t/m 3138 kunnen een of twee werken (of ontwerpen voor werken) voordragen.

Het uit te kiezen kunstwerk, komt te staan op de Hoek van Burgemeester Verkadesingel en Burgemeester van Heusdenslaan bij het ‘Landje van Chardon’. Een bijzonder plekje in Vlaardingen.

In 1927 vestigde de Maaslandse veehouder Klaas Chardon op Clattenburg zijn boerderij. Zijn opvolger, zoon Arie, verliet in 1962 de boerderij toen de landerijen nodig waren voor de aanleg van de nieuwbouwwijk Holy. Het ‘Landje van Chardon’ is een groene plek in de wijk gebleven. De gemeente beschermt dit terrein als gemeentelijk archeologisch monument. Onder de terp die op het stuk land te vinden is, liggen de archeologische resten van een 11e-eeuwse ontginningsboerderij. Niet alleen de terp, maar ook een stuk van de oude rivier de Vlaarding langs de Mauritssingel, van de Prins Bernardlaan tot aan Clattenburg, valt onder deze bescherming. Met de respectabele leeftijd van circa 300 jaar, is de lindeboom bovenop de terp één van de oudste bomen uit het Rijnmondgebied. Ook de boom is sinds de jaren ’60 beschermd.

Het bijzondere karakter en het verhaal van deze plek, wordt als uitgangspunt meegegeven aan deelnemende kunstenaars, zodat zij kunnen werken aan een kunstwerk dat aansluit bij deze bijzondere locatie.

Hoe voordragen?

Het betreft een kunstwerk dat gedurende een jaar buiten geplaatst wordt op een sokkel van 1 x 1 meter. Om mee te doen kunt u foto’s aanleveren van een bestaand kunstwerk of een ontwerp voordragen. U stuurt de foto’s (van bestaande werken) of de tekeningen (van ontwerpen voor nieuwe werken) in de aanmeldperiode naar info@kunstindegemeente.nl.

Wanneer voordragen?

De voordracht periode liep van 1 oktober t/m 15 december 2019. De verkiezingsronde voor de inwoners vond plaats van 1 januari t/m 29 februari 2020. De winnaar is in maart 2020 bekend gemaakt.

Het winnend kunstwerk is Passenger van Frans de Winter. 

Hoek van Burgemeester Verkadesingel en Burgemeester van Heusdenslaan nabij Landje van Chardon. De locatie waar het kunstwerk wordt geplaatst.

Jury

De juryleden in de gemeente Vlaardingen zijn:

de heer Bart de Leede

wethouder gemeente Vlaardingen

mevrouw Brigitte Bot

accounthouder Kunst en Cultuur

de heer Loek Snijders

Bewonersplatform Oud-Ambacht

Raoul Locht

voorzitter Stichting Kunstweek.